מי חתם על ערבות למזונות

משה פנה אליי כשבידו תביעה בה נטען נגדו שהוא חתום כערב למזונות קטין. מאחורי התביעה עמדו בני זוג, שלאחר מספר שנות נישואין החליטה האשה שהיא רוצה להתגרש. הבעל הסכים להתגרש בתנאי שהמזונות עבור הקטין יהיו נמוכים בצורה משמעותית. האשה הסכימה לדרישתו. כאשר הצדדים הגיעו לעו"ד, אליו פנה הבעל, דרש עוה"ד מהאשה ערבים שיחתמו על הסכם הגירושין, ויתנו את הסכמתם לפיה אם האשה תתבע הגדלת מזונות בשם הקטין, הבעל יוכל לתבוע את הערבים על כל סכום נוסף שהוא ישלם. החתימה של משה התנוססה על הסכם הגירושין בתור ערב.

בבית המשפט טענתי כי משה לא חתם על הסכם הגירושין. דרשתי לחקור את כל המעורבים בדבר, לרבות את עוה"ד שערך את הסכם הגירושין. עוד טענתי, שאפילו אם הוא היה חותם על ההסכם כערב, ובהתאם למגמה הכללית של בתי המשפט בשנים האחרונות, ערבות כזו נוגדת את תקנת הציבור, שכן היא פוגעת במזונות ילדים, ומעודדת סרבני גט. לפיכך, גם במקרים שערב באמת חתם, ערבותו בטלה.

בחקירה שערכתי התחילו להתגלות סתירות בין העדים. עוה"ד שערך את ההסכם הודה שמשה לא חתם בפניו. אימו של הקטין הודתה גם היא שהיא לא ראתה את משה חותם על הסכם הגירושין. אביו של הקטין הודה ואישר שהוא מעולם לא ראה את משה, ובוודאי שהוא לא ראה אותו חותם על הסכם הגירושין. בשלב זה היה ברור לבית המשפט שכל המעורבים בדבר אישרו שלא ראו את משה חותם.

היחיד שטען כי הוא ראה את משה חותם היה אביה של האשה, הסבא של הילד. הוא ומשה עבדו ביחד, וישבו באותו חדר. במסגרת עבודתם הם חתמו על אישורים רבים. הקושי שעמד בפנינו היה שהחתימה שהתנוססה על הסכם הגירושין הייתה דומה להפליא לחתימתו של משה, עד שמשה בעצמו תהה, אולי הוא באמת חתם על ההסכם.

לפני חקירת הסבא הבעתי את דעתי שייתכן והסבא זייף את החתימה, או שנתן למשה לחתום על ההסכם במסגרת העבודה, ומשה חשב שהמסמך הוא עוד אחד מהמסמכים הרבים עליהם הם חתמו. הזכרתי לשופט ולצדדים שאפילו אם החתימה של משה, הרי שהערבות נוגדת את תקנת הציבור.

בית המשפט פנה לצדדים והציע לשניהם להתפשר, אחרת שניהם עלולים להפסיד. הגרוש, שראה כי הוא עומד בפני בעיה קשה להוכיח שמשה חתם כערב, הציע הצעת פשרה לפיה הוא יוסיף סכום נוסף למזונות אותם הוא משלם עבור הקטין. האשה, ששמעה את דבריי ואת השופט, הבינה שאביה, סבו של הילד, הולך להסתבך בזיוף, עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר, הודיעה מייד שהיא מסכימה להצעת הפשרה. הפשרה של הצדדים היא הניצחון של משה, שבאותו רגע יצא מהתמונה. התעלומה מי חתם נשארה, אולם משה למד להסתכל בשבע עיניים על מה הוא חותם.