ידועה בציבור ומזונות

פעמים רבות יפסקו בתי המשפט לענייני משפחה מזונות עבור בת הזוג הידועה בציבור. יש ובתי המשפט יקבעו כי לצורך פסיקת המזונות יש צורך בהסכם מפורש (וגם הסכם בעל פה יספיק לצורך כך), הסכם לפיו בן הזוג מתחייב לפרנס את בת הזוג הנותרת גם לאחר פירוד, ויש ובתי המשפט יפסקו מזונות לידועה בציבור מכוח חובת תום הלב ועקרונות צדק כלליים. בהתאם לחובת תום הלב, אין זה צודק "לזרוק" את בת הזוג הנותרת מבלי לאפשר לה תקופת הסתגלות.

תלות כלכלית של בת הזוג – תלות כלכלית של בת הזוג הידועה בציבור תהווה סיבה ושיקול לפסיקת מזונות לידועה בציבור. במקרה כזה יפסקו בתי המשפט מזונות לתקופת הסתגלות, כאשר המטרה היא הסתגלות והתבססות הידועה בציבור עד שתוכל לעמוד על רגליה שלה.

לכמה זמן יפסקו מזונות – בתי המשפט יפסקו מזונות, בדרך של חובת תום הלב, לתקופה מוגבלת, וזאת לצורך שיקום בן הזוג הנותר. זמן השיקום משתנה ממקרה למקרה, והוא תלוי בגיל האשה, בהשקעתה בחיי הזוגיות, גידול ילדים, בפגיעה ביכולת ההשתכרות של בת הזוג ועוד. האמור לעיל ישתנה כמובן במידה וקיים הסכם הקובע אחרת.

מזונות ותביעה רכושית – גובה ופרק הזמן של מזונות לידועה בציבור קשורים להכרעה בסוגיות הרכושיות בין בני הזוג הידועים בציבור. אשה הזכאית לקבל מחצית מהפנסיה של הגבר לא תקבל בנוסף לכך גם מזונות. ואולם, אם הפנסיה החודשית נמוכה, והמזונות המגיעים לה גבוהים יותר, קיימים מקרים בהם האשה תוכל לקבל את הגבוה מבין השניים, מבין המזונות והפנסיה.