מזונות בגיר

כידוע, כאשר אדם עובר את גיל 18, הוא כבר לא נחשב קטין. למרות זאת, בתי המשפט פוסקים כדבר שבשיגרה מזונות גם לילד שעבר את גיל 18. הרעיון הגלום בפסיקת המזונות הוא, שבמציאות של ימינו, גם כשהילד עובר את גיל 18 הוא עדיין זקוק לתמיכתם ועזרתם של הוריו. במצב זה, אין זה הוגן להטיל את מלוא הנטל לתמיכה בילד על כתפי האם, אצלה הילד שוהה ברוב המקרים. נכונים הדברים גם במקרים בהם הילד מגיע הביתה בסופי שבוע בלבד.

גובה המזונותבמהלך שירותו הצבאי של הילד מקובל שבתי המשפט פוסקים מזונות בגובה של שליש מדמי המזונות שהיו מגיעים עבור הקטין בתקופה בה היה הילד קטין.

השבת הוצאות לאם – אבות רבים המנסים להתחמק מתשלום המזונות דורשים כי הבן הבגיר יגיש בעצמו תביעה כנגד אביו, בטענה שהבן המשרת בצבא איננו תובע את המזונות, אלא אימו היא זו שתובעת. בדרך זו מנסים האבות להתחמק מתשלום המזונות שכן הם יודעים שבנם יימנע מהגשת תביעה נגדם. בתי המשפט פסקו שתביעה זו של בן במהלך שירותו הצבאי היא תביעתה של אימו להשבת מזונות בהם היא נושאת עבור בנה הבגיר. בטכניקה זו מאפשרים בתי המשפט לאם להגיש תביעת מזונות כנגד האב, וזאת מבלי לגרור את הקטין להליכים בינה לבין האב.

מזונות לבגיר אחרי הצבא – בהתאם לחוק, וכעיקרון, גם בגיר שעבר את תקופת שירותו הצבאי והזקוק לתמיכת הוריו עשוי להיות זכאי לקבלת מזונות מהוריו.

מזונות לבן משפחה – ככלל, גם בני משפחה נוספים, שאינם הורים וילדיהם, וכגון אדם להוריו, הורי הורים לנכדים, אחים לאחים, ועוד, עשויים להיות זכאים למזונות מבני משפחה אחרים, במידה ויענו על דרישות החוק, וכגון שהם נזקקים שאינם יכולים למלא את צרכיהם, ולאדם ממנו דורשים מזונות יש מספיק למלא את צרכיו ואת צרכי בני משפחתו.