דמי מזונות אשה

אדם חייב במזונות אשתו. כלל זה תקף למהלך חיי הנישואין, ונכון עד למועד קבלת הגט. גובה המזונות נקבע על פי הכלל "עולה עימו ואינה יורדת עימו". כלומר, אם בעקבות נישואיה של אשה לבעלה עלתה רמת המחייה שלה, בעלה יהיה חייב לספק לה את רמת המחייה אליה התרגלה. בכל מקרה, מזונותיה לא יירדו מהרמה אליה היא הייתה רגילה לפני נישואיה. פעמים רבות בעלים נוטים להוריד את רמת המחייה זמן מה לפני הפירוד בפועל. ניסיון זה, על פי רוב, לא יתקבל בבית המשפט, ובית המשפט יתייחס לרמת החיים אליה התרגלו בני הזוג בזמן שהם חיו יחדיו, לפני פרוץ משבר הגירושין.

היקף המזונות – מזונות האשה כוללים את כל צרכיה של האשה, ולא רק את כלכלתה (אוכל) של האשה. הוצאות עבור קוסמטיקה, ביגוד, תכשיטים, בתי מלון, נסיעות לחו"ל, הוצאות רכב, וכד', הם הוצאות שהוכרו כחלק ממזונות האשה. גם הוצאות משפט בתביעת הגירושין בין האשה לבעלה הוכרו בפסיקה כחלק מהמזונות אותם על הבעל לשלם לאשה.

גובה המזונות ויכולת הבעל – גובה המזונות, מעבר לבחינת צרכיה של האשה, ייקבעו גם לפי יכולתו של הבעל. לצורך בחינת יכולתו של הבעל בודק בית המשפט הן את הכנסותיו (ממשכורת) והן את רכושו והכנסותיו ממקורות אחרים. כלומר, גם בעל שקיבל כספים בירושה יראה אותו בית המשפט כבעל יכולת לשאת במזונות אשתו גם אם משכורתו נמוכה באופן יחסי. גם דירת בני הזוג שנמכרה, והבעל קיבל את חלקו בדירת המגורים, בית המשפט יראה את חלקו בתמורת הדירה כנכס שיש לבעל, והוא יתחשב בכך בקביעת גובה המזונות.

תלוש משכורת נמוך – פעמים רבות מציגים בעלים תלושי משכורת נמוכים במטרה לצמצם את גובה המזונות בהם הבעל מחויב. במקרים המתאימים, בתי המשפט יקבעו כי תלוש המשכורת שהציג הבעל איננו משקף את המצב האמיתי, ולכן אין לסמוך על הבעל, ולא ניתן להסתמך על תלוש המשכורת שהבעל הציג. כמובן שלצורך כך יש להראות לבית המשפט "סימנים" כי הבעל משקר, וכי תלושי המשכורת אינם משקפים את המצב האמיתי, וכי הבעל מרוויח סכום הגבוה בהרבה מתלוש המשכורת אותו הוא מציג.

הברחת רכוש – פעמים רבות מעביר הבעל את נכסיו ורכושו לאדם אחר במטרה להתחמק מתשלום מזונות, או במטרה להתחמק מחלוקת הרכוש בינו לבין אישתו. גם במקרים כאלה בתי המשפט הכירו בזכותה של האשה לקבל את מזונותיה כאילו הנכסים לא הוברחו, וכאילו הם שייכים לבעל.

ביטול המזונות – במקרים בהם אשה עובדת או שהיא בעלת הכנסות, בתי המשפט לא יפסקו לטובתה מזונות, שכן היא איננה זקוקה להם. גם במקרים בהם יש לחייב את האשה בקבלת הגט, לא ניתן לחייב את הבעל לשלם לאשה מזונות. כך לדוגמא, במקרים בהם האשה בגדה בבעלה, או במקרה אחר בו הבעל זכאי ליתן לאשה גט, הבעל יהיה פטור מחובת המזונות. יש כמובן לבחון כל מקרה לגופו. יש לעיתים ובית המשפט יפסוק מזונות או תוספת מזונות לאשה, גם אם היא עובדת. יש מקרים בהם בית הדין הרבני יפסוק מדור לאשה, גם אם היא עובדת.