ידועים בציבור

לבית המשפט לענייני משפחה קיימת סמכות לדון בנושא של ידועים בציבור, במידה והצדדים עונים אחר ההגדרות של ידועים בציבור. אשה (או גבר) הטוענת כי היא ידועה בציבור, עליה להוכיח:

א. כי בני הזוג חיו חיים משותפים כאילו היו בעל ואשה.

ב. שבני הזוג ניהלו וחיו תחת קורת גג משותפת.

כלומר, לא די שבני הזוג קיימו יחסי אישות, אלא יש צורך להראות כי שניהם התכוונו לשתף את גורלם ביחד. מבחן זה ערטילאי במקצת, ומכאן הקושי ביישום המבחן. לא כל מקרה בו בני זוג חיים יחדיו הם ייחשבו ידועים בציבור. קיים קושי "להניח את האצבע" על המקום המדויק בו הצדדים הפכו להיות ידועים בציבור, ומכאן השוני בפסיקת בתי המשפט בין מקרה למקרה.

מגורים בשתי דירות – הפסיקה הכירה במעמד של ידועים בציבור גם במקרה בו בני זוג לא התגוררו תחת קורת גג אחת, אלא התגוררו לסירוגין כל אחד אצל דירת משנהו, כאשר לכל אחד מהצדדים דירת מגורים משל עצמו. בפסיקה זו סטו בתי המשפט במעט מהגישה הרווחת המכירה בבני זוג ידועים בציבור רק במקרים בהם שניהם חיו יחדיו תחת אותה קורת גג.

בגידת הידוע בציבור – גם במקרים בהם צד אחד מבני הזוג הידועים בציבור בגד בבת זוגו, או ההיפך, ייתכן ובתי המשפט יכירו בצדדים כבני זוג ידועים בציבור, שהרי לעיתים גם בני זוג נשואים בוגדים. כמובן שקיימת השפעה על כמות ותדירות הבגידות על הקביעה האם הצדדים ידועים בציבור.

זכויות הידועה בציבור – ידועים בציבור ייתכן ויוכרו, לצורך חלוקת הרכוש, כבני זוג לכל דבר ועניין, כאילו היו הצדדים נשואים. ואולם, נטל הראיה במקרים של ידועים בציבור כבד לעיתים, ובתי המשפט ידרשו הוכחה שהייתה כוונת שיתוף בנכסים. בדרך זו ייתכן מצב בו בני זוג ידועים בציבור יצליחו להוכיח כוונת שיתוף בנכס אחד או יותר, וביתר הנכסים לא יצליחו להוכיח כוונת שיתוף.

זכויות סוציאליות – בין הזכויות הרכושיות אותן בתי המשפט עשויים לפסוק לטובת הידועה בציבור כלולות גם הזכויות סוציאליות אותן צפוי בן הזוג לקבל ממקום עבודתו. כלומר, בתי המשפט יקבעו לעיתים כי זכויות הפנסיה של בן הזוג יתחלקו בינו לבין בת הזוג הידועה בציבור שלו.

מזונות לידועה בציבור – בתי המשפט יפסקו לעיתים קרובות מזונות לידועה בציבור, אולם פרק הזמן של פסיקת המזונות, יהיה על פי רוב מצומצם, כאשר המטרה של פסיקת המזונות היא לתת לידועה בציבור פרק זמן בו היא תוכל להתרגל למצב החדש בו היא נמצאת לבד, ולסייע לה לעמוד על רגליה. פרקי הזמן משתנים ממקרה למקרה, כל מקרה בהתאם לנסיבותיו.