ידועים בציבור ירושה

חוק הירושה קובע כי בני זוג ידועים בציבור החיים תחת קורת גג אחת, ואינם נשואים לאדם אחר, יראו אותם כאילו היו נשואים, ובת הזוג הידועה בציבור תירש את בן זוגה הנפטר (הדברים נכונים כמובן למקרה ההפוך, בו בת הזוג נפטרה ובן הזוג יירש אותה).

לצורך ירושת בן הזוג הנותר יש צורך להוכיח חיי משפחה, דהיינו כוונה לקשור קשר קבוע, בשונה מיחסים מזדמנים, וקיומו של משק בית משותף, מגורים תחת קורת גג אחת. הגדרות אלה אינן ברורות, ומשתנות ממקרה למקרה, ועל כן יש לבחון כל מקרה לגופו.

צוואה של הידוע בציבור – במקרה בו בן הזוג הנפטר הותיר אחריו צוואה, וככלל, יחולו הוראות הצוואה. כלומר, אם על פי הצוואה בת הזוג הנותרת לא אמורה לרשת, אזי היא לא תירש. מכאן ברורה החשיבות הרבה לעריכת צוואה של כל אחד מבני הזוג הידועים בציבור, במקרה בו לא מעוניינים להוריש לבן הזוג הנותר.

קבלת זכויות למרות צוואה – גם במקרה בו בן הזוג הנפטר הותיר צוואה, הרי שייתכן כי בת הזוג הנותרת תזכה בזכויות מכוח היותה בת הזוג הידועה בציבור, למרות שבן הזוג הנפטר הוריש בדרך צוואה את כל רכושו לאדם אחר. כך לדוגמא, אם בני הזוג רכשו במשותף רכוש, הגם שהוא רשום רק על שם בן הזוג הנפטר, הרי שהרכוש הוא רכוש משותף, ולבת הזוג יגיע חצי מהרכוש המשותף, הגם שבן הזוג הנותר הוריש את מלוא הרכוש לאדם אחר. לצורך כך יש כמובן להוכיח כי הרכוש נרכש במשותף. לצורך הוכחת רכישה משותפת יש לבחון כל רכוש לגופו.

לצורך בחינת הרכישה המשותפת יש לבחון כל מקרה לגופו. לעיתים רבות בתי המשפט יסתפקו בהשקעה נמוכה יחסית של אחד מבני הזוג, למרות שבן זוגו השקיע הרבה יותר, וזאת בהתחשב במכלול הנסיבות של הצדדים ושל רכישת הרכוש. כך לדוגמא, לא דומה בית מגורים הרשום רק על שם אחד מבני הזוג ובו גרו הצדדים במשך שנים רבות, לבית מגורים הרשום רק על שם אחד מבני הזוג בו הצדדים לא גרו כלל.

מגורים נפרדים – קיימים מקרים בהם בני זוג יחיו בנפרד, בשני בתים נפרדים, ועדיין יוכרו כבני זוג ידועים בציבור, לרבות לצורך ירושת בן הזוג. לצורך כך יש להוכיח בין היתר קשר רציף וממושך, קופה משותפת, ביקורים תכופים ובלעדיות הקשר בין הצדדים. על פי רוב תיבחן גם שאלת המגורים, דהיינו כמות ומידת הביקורים המשותפים.

משך זמן הקשר – לא קיימת קביעה כמה זמן צריכים בני הזוג לחיות יחדיו כדי שצד יוכל לרשת את משנהו. כך, הכירה הפסיקה גם במקרה בו בני זוג חיו במשך שנה אחת בזכותה של הידועה בציבור לרשת את בן הזוג. אולם, קיימים מקרים, לצורך רכוש מסוים, בהם תהיה דרישה לפרק זמן של 3 שנים. לדוגמא, לצורך ירושת בן הזוג את דירת המגורים של הנפטר יש צורך בחיים משותפים בדירה לפרק זמן של לפחות 3 שנים.