הסכם גירושין

הסכם הגירושין יכלול את כל הנושאים הקשורים לצדדים, לרבות לילדיהם. הסכם גירושין אמור לפתור את מכלול הנושאים שבין הצדדים, כך שלא יהיה צורך בהתערבות עתידית של בית המשפט לענייני משפחה. הואיל והסכם גירושין מטבעו צופה פני עתיד, יש צורך להסדיר במסגרת ההסכם את מגוון המקרים העתידיים האפשריים.

עניינים הקשורים להחזקת הקטינים – קביעת המשמורת, הסדרי ראייה, קבלת החלטות הקשורות לקטינים, ולרבות קביעה למי תינתן הסמכות להכרעה בחילוקי דעות. במקרים רבים נושא משמורת הקטינים והסדרי הראייה איננו מוסדר בצורה טובה וממצה. כתוצאה מכך יוצא שבמקרים רבים דווקא נושא שנראה במהלך הגירושין בתור הנושא הפעוט ביותר, דווקא הוא הופך להיות הנושא הבעייתי ביותר, ולעיתים קרובות אנשים מוצאים את עצמם פונים לבית המשפט בתביעה בנושא הקטינים. אנשים רבים חושבים במהלך הגירושין "לנו זה לא יקרה, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו", אבל הניסיון מלמד שלרבים וטובים יש קשיים דווקא בנושא זה, ועל כן חשוב לטפל במגוון אפשרויות עתידיות הקשורות לקטינים.

מזונות הקטינים – הסכמי הגירושין יכללו תנאים בנושא מזונות הקטינים, לרבות שינויים במזונות. רצוי שהסכם הגירושין יהיה מפורט, כדי שהצדדים יידעו מהם הסכומים שיחולו עליהם בנוסף לסכום הבסיסי עליו הם מסכימים.

ענייני רכוש – הסדרת החלוקה של הרכוש המשותף, וקביעה מהו הרכוש שאיננו משותף, וכן דרך חלוקת הרכוש, לרבות קביעות בנושא זכויות סוציאליות וזכויות שטרם הגיע מועד פרעונן. יובהר כי לדרך חלוקת הרכוש קיימת חשיבות רבה, שכן לעיתים קרובות מתעוררים קשיים לאחר אישור ההסכם כאשר צד מחליט שהוא לא מוכן לשתף פעולה.

פרידת הצדדים – ההסכם יכלול הוראות לגבי דרך ואופן פרידת הצדדים, לרבות קביעות בנושא הגט ולרבות קביעת לוחות זמנים למועדי יציאת כל אחד מהצדדים מהדירה המשותפת.

אישור בית המשפט להסכם הגירושין – יש צורך לפנות לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני לצורך אישור הסכם הגירושין, ומתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין. בית המשפט אמור לבחון האם הצדדים חתמו על הסכם הגירושין בהסכמה חופשית, תוך שהוא מוודא כי הצדדים מבינים על מה הם חתמו. בית המשפט יכול לסרב ליתן תוקף של פסק דין להסכם הגירושין, ויכול לדרוש דרישות נוספות (כגון בחינת טובת הקטינים על פי הסכם הגירושין).

פנייה לעו"ד לצורך עריכת ההסכם – עד כמה שזה יישמע נדוש, אולם מומלץ לפנות לעו"ד לצורך עריכת ההסכם. מעבר לזכויות לגביהן לעיתים קרובות צדדים אינם מודעים, רצוי במסגרת הסכם הגירושין לטפל במכלול הנושאים שבין הצדדים, ולא להותיר "קצוות פתוחים". הואיל והסכם הגירושין צופה לעיתים קרובות פני עתיד, הרי שהסדרה מלאה וממצה של העניינים תפתור בעיות עתידיות, ותחסוך הוצאות משפטיות עתידיות רבות. מקרים רבים מגיעים לטיפולנו שנים רבות לאחר שנערך הסכם גירושין "בעייתי".

ביטול הסכם גירושין – הסכם הגירושין הוא קודם כל הסכם. משמעות הדבר היא שחוקי החוזים חלים עליו, כך שניתן, במקרים המתאימים, לפעול לבטלות הסכם הגירושין. ואולם, הואיל והסכם הגירושין מקבל תוקף של פסק דין, הרי שהצדדים יתקשו לבטל את ההסכם.