הסכם ממון

חוק יחסי ממון קובע כי הסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני הזוג, צריך להיעשות בכתב. החוק קובע, כתנאי לתוקף ההסכם, כי על הצדדים לאשר את ההסכם בפני בית המשפט למשפחה. משמעות הדבר היא כי ללא אישור בית המשפט אין תוקף להסכם (ר' להלן לגבי תוקפו של הסכם שלא אושר). לאחר שהצדדים עורכים הסכם ממון ביניהם, מגישים אותו לבית המשפט לענייני משפחה, ובית המשפט מזמין את שני בני הזוג, ולאחר שקרא והסביר להם את ההסכם עליו בני הזוג חתמו, מאשר בית המשפט את ההסכם. תפקידו של בית המשפט לענייני משפחה הוא לוודא שהצדדים מבינים את ההסכם עליו הם חתומים, וכי ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית. גם לבית הדין הרבני קיימת סמכות לאשר הסכם ממון.

עריכת הסכם הממון – במבט ראשון נדמה כי קל מאוד לערוך הסכם ממון. הדברים אינם מדויקים. לצורך עריכתו של הסכם ממון חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ בדבר הזכויות והחובות של בני הזוג, בהתאם לחוק. חשוב לדעת מהן הזכויות שהחוק מעניק לצדדים, ובהתאם לכך לערוך את הסכם הממון. לעיתים, צדדים מוותרים על זכויות אותן החוק מעניק להם, מבלי לדעת ולהבין את הויתור. לעיתים צדדים חושבים שהם מקבלים זכויות בהתאם לחוזה, בעוד שהחוק מעניק זכות גדולה יותר, כך שבעוד שצד חושב שההסכם מיטיב איתו, ההסכם בעצם מרע את מצבו ופוגע בו. מכאן שקיימת חשיבות רבה לידיעת החוק והפסיקה וכיצד לערוך את ההסכם בצורה הנכונה.

הסכם ממון ללא אישור בית המשפט – קיימים מקרים בהם בני זוג ערכו הסכם בו הם מתייחסים לרכוש כלשהו, אולם לא פנו לבית המשפט למשפחה לצורך אישור ההסכם. למרות שחוק יחסי ממון קובע כי הסכם ממון צריך להיות מאושר על ידי בית המשפט למשפחה, קיימים מקרים בהם ניתן "להציל" את ההסכם עליו בני הזוג חתמו, ולא קיבלו את אישור בית המשפט. כלומר, קיימים מקרים בהם למרות שהצדדים לא קיבלו את אישור בית המשפט למשפחה, עדיין ההסכם שביניהם יהיה בר תוקף ויחייב את שני הצדדים.

אישור הסכם ממון לקראת נישואין – בהתאם לחוק, בני זוג העומדים לקראת נישואיהם רשאים "לחסוך" את הפנייה לבית המשפט לענייני משפחה, ולפנות לנוטריון או לרושם נישואין לצורך אישור הסכם הממון. ערוץ זה של אישור בפני נוטריון או רושם נישואין הינו ערוץ נוסף, במקום האפשרות לאשר את ההסכם בפני בית המשפט.

הסכם בין ידועים בציבור – גם בני זוג ידועים בציבור יכולים לאשר הסכם המסדיר את יחסי הממון שביניהם, ויכולים לפנות לבית המשפט למשפחה לצורך אישור ההסכם.