הגרוש נשבר בחקירת המזונות

חגית הגיעה אליי מספר שנים לאחר שבית המשפט לענייני משפחה פסק מזונות עבור בנה הקטין. עוה"ד שייצג אותה ויתר על חקירה נגדית של הגרוש, למרות שחקירת הגרוש, שהיה עצמאי, הייתה הכרחית שכן הוא טען שהכנסתו נמוכה. בהיעדר חקירה נגדית טענת הגרוש לא הופרכה, בית המשפט קיבל את טענת הגרוש, וחייב אותו בתשלום מזונות מינימליים.

לאחר שבחנתי את התיק הבהרתי לה שלהערכתי יש סיכוי טוב, אולם אנו עומדים בפני קושי גדול, יותר מתביעת המזונות הראשונה, שכן קודם כל עלינו להוכיח שינוי נסיבות, בין הנסיבות שהיו במועד פסק הדין, לנסיבות החדשות הקיימות במועד הגשת התביעה, ורק לאחר מכן נגיע למצב בו נוכל להוכיח את ההכנסות של הגרוש.

הגשנו תביעת מזונות. בכתב ההגנה טען הגרוש את אותה טענה כמו בתביעה הקודמת, שהכנסתו נמוכה ושאין לו כסף. הוא הוסיף וטען שאין שינוי נסיבות, ויותר מכך, שנולדו לו ילדים נוספים מאשה אחרת, כך שמצבו הכלכלי הורע.

בדיון הראשון בבית המשפט טענתי כי יש לבחון את שינוי הנסיבות לאחר דיון ההוכחות, לאחר בחינת הכנסות הגרוש. בסמכותו של בית המשפט לדחות תביעה כבר בשלב ההתחלתי, אם אין שינוי נסיבות, אולם בית המשפט קיבל את טענתי, וקבע כי שאלת שינוי הנסיבות תיבחן בסוף.

הואיל והגרוש עבד במסגרת חברה בבעלותו, הגשתי לבית המשפט בקשה לחייב אותו להמציא את הדוחות הכספיים של החברה, וכן את תדפיסי חשבונות הבנקים של החברה. בנוסף, דרשתי לקבל את תדפיסי חשבונות הבנקים הפרטיים שלו. עוה"ד שלו התנגד בטענה שאין קשר משפטי בין החברה לגרוש. התעקשתי ועמדתי על בקשתי, ולאחר דיון ארוך בבקשה קיבל בית המשפט את טענותיי, וחייב אותו להמציא את כל המסמכים. לאחר בחינת המסמכים גיליתי שהתעקשותי הביאה תוצאות, ושטענות הגרוש בדבר הכנסותיו אינן מדויקות.

בחקירה הנגדית בבית המשפט הצגתי בפני הגרוש את הנתונים שהיו בידיי. הגרוש, שסתר את עצמו פעם אחר פעם, התעצבן והתחיל לצעוק עליי ולהשתולל. השופט התערב בחקירה ואמר לו "מי שצועק אצלי זה סימן שהוא משקר". המשכתי להציג בפניו מסמכים המעידים שהוא איננו דובר אמת, ושהכנסותיו גבוהות הרבה יותר. הגרוש, שהרגיש שכל תשובה שהוא עונה יוצרת רושם שהוא משקר, נשבר ואמר "אני לא יודע מהן ההכנסות שלי". לא הסתפקנו בזה, והוכחנו כי בנוסף להכנסותיו יש לו נכסים. כעת, כבר לא היה קושי להוכיח שינוי נסיבות. טענתי שהגרוש לא יודע מהן הכנסותיו, אבל אני יודע. טענתי שהכנסותיו, אותן הוא הסתיר, גבוהות, וכבר בהליך הקודם היה צריך לחייב אותו במזונות גבוהים. טענתי התקבלה. בית המשפט, שראה איך גירסת הגרוש מתמוטטת, השתכנע שהוא משקר, דחה את טענותיו, ופסק לחגית מזונות כפולים. לעיתים, לאחר הכנה מקדמית עקשנית ויסודית, דווקא הצד השני הוא זה שמסייע ומעביר את המידע הטוב ביותר.