בית המשפט לענייני משפחה

חוק בית המשפט לענייני משפחה קובע כי תביעות בין בני משפחה יידונו בבית המשפט לענייני משפחה. החוק מגדיר מיהם בני משפחה לצורך החוק, ומהם המקרים הנופלים בגדר סכסוך בתוך המשפחה, שיידונו בבית המשפט לענייני משפחה. לדוגמא, החוק קובע כי ידועים בציבור נחשבים בני זוג, כך שהחוק חל עליהם. גם בני זוג לשעבר יכולים ליפול תחת ההגדרה של בני זוג, ובלבד שהתביעה נובעת מהקשר שהיה ביניהם בתקופה בה היו בני זוג.

סמכות מקבילה של בית הדין הרבני – לבית הדין הרבני קיימת סמכות מקבילה לדון במספר נושאים הנובעים מהקשר שבין בני הזוג. הסמכות המקבילה של בית הדין הרבני משמעה, כי בית הדין הרבני יכול לדון בנושאים בדיוק כמו בית המשפט לענייני משפחה, במידה ובית הדין הרבני רכש סמכות לדון באותם נושאים. בית הדין הרבני יכול לרכוש סמכות שיפוט במקרים בהם בוצעה כריכה כדין, או לחילופין אם ניתנה הסכמה של שני הצדדים לסמכותו של בית הדין.

מירוץ הסמכויות – היה וצד אחד הקדים את משנהו, והגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה, הרי שהצד השני לא יוכל לכרוך בתביעה לבית הדין הרבני את הנושאים שנתבעו בבית המשפט לענייני משפחה. מכאן התפתח הכלל המוכר בשם מירוץ הסמכויות, בו כל צד רץ לערכאה אותה הוא מעדיף כדי להשיג את משנהו במטרה לכרוך את הנושאים לאותה ערכאה.

בחינת הכריכה – יש להדגיש כי לא בכל מקרה בו נכרכו נושאים בבית הדין הרבני הרי שבית הדין הרבני רכש סמכות, ויש לדון בכל מקרה לגופו. קיימים מקרים רבים בהם הכריכה נעשית שלא בהתאם לכללי הפסיקה. לעיתים קרובות כדאי ורצוי לקיים דיון בנושא הכריכה, ובחינת קיומם של תנאי הכריכה.

מזונות ילדים בבית המשפט למשפחה – קיימים נושאים בהם לבית המשפט לענייני משפחה קיימת סמכות ייחודית, כגון נושא מזונות ילדים, אולם גם בנושא זה ייתכן ובית הדין הרבני ירכוש סמכות לדון בנושא זה, במקרים בהם ניתנה הסכמה מטעם שני הצדדים. ניתן ללמוד על הסכמה שכזו במספר דרכים, כך לדוגמא צד שטען טענות הקשורות למזונות ילדים ייתכן שטענותיו יעלו לכדי מתן הסכמה לפיה בית הדין הרבני ירכוש סמכות לדון בנושא מזונות ילדים, ועל כן קיימת חשיבות רבה לעמידה על הזכויות, ולזהירות בהעלאת טענות.

סמכות השיפוט וקבלת הגט – בעוד שקיימת סמכות מקבילה לבית הדין הרבני ולבית המשפט לענייני משפחה במספר נושאים, הרי שסמכות השיפוט בגירושין עצמם, ובנושאים הקשורים לגט, נתונה אך ורק לבית הדין הרבני. כלומר, בית המשפט לענייני משפחה יכול לרכוש סמכות לדון בכל הנושאים הקשורים לבני זוג, חוץ מנושאים הקשורים להחלטה בעניין הגירושין, דהיינו האם על בני הזוג להתגרש.