איך להפחית חוב מזונות

הוא הגיע אליי עם חוב מזונות גבוה, חוב שלא היה ביכולתו לשלם. לאחר נפילת העסק שלו הוא לא הצליח לעמוד על רגליו, ובמשך מספר שנים הוא לא שילם את המזונות. לאחר מספר פקודות מאסר בגין המזונות, ובהמלצת חבר שלו, לקוח אחר שלי (שהתחייב לשלם את שכר הטרחה במקומו…), הוא הגיע אליי עם השאלה איך להפחית את חוב המזונות.

בקשתו הייתה להפחית לחצי את החוב שתפח, אבל אם אי אפשר, כך אמר, הוא מוכן לשלם את החוב בתשלומים נמוכים שלא יפריעו לשיגרת חייו. הבהרתי לו שכדי להפחית את חוס המזונות יש צורך בהסכמת האשה. האשה לא רק שלא הסכימה אלא שרדפה אותו בכל כוחה. מה שכן ניתן לעשות הוא לשלם את חוב המזונות בתשלומים נמוכים.

הגשתי ללשכת ההוצאה לפועל בקשה לפריסת חוב המזונות לתשלומים חודשיים נמוכים, וביקשתי לעכב את ההליכים נגדו. בנושא חוב מזונות הכלל הוא שלראש ההוצאה לפועל אין סמכות להתערב בהחלטת בית המשפט למשפחה, ואין אפשרות להפחית את גובה החזרי המזונות החודשיים. המשמעות היא שאם נצבר כנגד החייב חוב מזונות, הוא חייב לשלם את החוב בתשלום אחד. ההיגיון לכך נעוץ בהחלטת ביהמ"ש למשפחה, שבחן ובדק את יכולת ההחזר החודשית של החייב במזונות. יש שיאמרו כי כלל זה פיקטיבי, אולם לא זה היה המקרה דנן.

לאחר דיון בלשכת ההוצאה לפועל, קיבל ראש ההוצאה לפועל את טענותינו, והורה על העברת התיק לביהמ"ש למשפחה. גם בביהמ"ש למשפחה ניהלנו הליך, וגם ביהמ"ש קיבל את טענותינו, והורה על תשלום המזונות בתשלומים נמוכים יחסית. כבר בתחילת ההליכים ניסתי להגיע עם האשה לפשרה. באחת הפעמים האשה בכתה על מצבה, ובתגובה אמרתי לה שהיא יכולה לפתור את הבעיה אם היא תסכים להתפשר. האשה מחתה את דמעותיה ואמרה לי "אני לא אוותר לו על שקל". ההליכים התמשכו,  ולאט לאט, כאשר האשה ראתה שביהמ"ש מקבל את תביעותינו, היא התחילה להיות פחות ופחות עקשנית.

למרות שביהמ"ש קיבל את רוב טענותינו, וחילק את חוב המזונות לתשלומים חודשיים נמוכים, החלטנו להגיש ערעור על החלטת ביהמ"ש למשפחה לביהמ"ש המחוזי. טענתנו הייתה כי ההחזר החודשי שנפסק ללקוח שלי עדיין גבוה. האשה טענה כי אם ביהמ"ש יקבל את דרישתנו, הרי שהלקוח שלי יגיע לגיל 120 ועדיין יישאר לו חוב. הסברתי לביהמ"ש המחוזי שאין לטענה זו משמעות. זכויות היסוד של הלקוח שלי נפגעות. קיומם של החזרים חודשיים גבוהים פוגעים בכבודו לחיות כאדם, ובכבוד משפחתו וילדיו הנוספים לחיות בכבוד, ועל כן יש להפחית את התשלום החודשי. ביהמ"ש אמר שאכן יש קושי, והוא עלול לקבל את טענתי. בשלב זה אמרתי לביהמ"ש שאני מוכן להתפשר. בשלב זה האשה נשברה. לאחר מו"מ קצר הסכימה האשה להתפשר ולהפחית את חוב המזונות לחצי. לעיתים, הדרך למטרה עלולה להיות ארוכה ומפותלת.